نمایشگاه شادی اینجا فرصت خوبیه که هنرتو به همه نشون بدی tag:http://namayeshgahsd.mihanblog.com 2020-07-02T19:40:28+01:00 mihanblog.com یک وب جدید 2017-02-01T06:11:45+01:00 2017-02-01T06:11:45+01:00 tag:http://namayeshgahsd.mihanblog.com/post/2 ترا♥ نه shahrgashn.mihanblog.com وب جدید زدم حتما بکلیک shahrgashn.mihanblog.com
  • وب جدید زدم حتما بکلیک
]]>
پست اصلی 2017-01-30T12:32:00+01:00 2017-01-30T12:32:00+01:00 tag:http://namayeshgahsd.mihanblog.com/post/1 ترا♥ نه سلام شما میتونید در اینجا هنر خودتون رو به نمایش بگذاریدبرای مثال شما نقاشی بسیار زیبایی کشیدید و میخواهید اون رو همه ببینند شما میایید اینجا اگه نویسنده هستید که پست میذارید اگه نیستید عکسش رو اپلود میکند  به ما میدید و ما اون رو اینجا با اسم خودتون  به نمایش میذاریماینجا همه چیز میتونه هنرتون رو نشون بده  نقاشی خیاطی موسیقی .....اگه سوال داشتید هم بپرسیدراستی نویسنده میپذیرم ولی شرایط رو باید داشته باشه  سلام شما میتونید در اینجا هنر خودتون رو به نمایش بگذارید

برای مثال شما نقاشی بسیار زیبایی کشیدید و میخواهید اون رو همه ببینند شما میایید اینجا اگه نویسنده هستید که پست میذارید اگه نیستید عکسش رو اپلود میکند  به ما میدید و ما اون رو اینجا با اسم خودتون  به نمایش میذاریم

اینجا همه چیز میتونه هنرتون رو نشون بده  نقاشی خیاطی موسیقی .....

اگه سوال داشتید هم بپرسید

راستی نویسنده میپذیرم

ولی شرایط رو باید داشته باشه

 

]]>