نمایشگاه شادی اینجا فرصت خوبیه که هنرتو به همه نشون بدی http://namayeshgahsd.mihanblog.com 2020-07-06T12:17:08+01:00 text/html 2017-02-01T09:41:45+01:00 namayeshgahsd.mihanblog.com ترا♥ نه یک وب جدید http://namayeshgahsd.mihanblog.com/post/2 <a href="http://shahrgashn.mihanblog.com/" target="_blank"><font face="Mihan-IransansBold" size="5">shahrgashn.mihanblog.com</font></a><font face="Mihan-IransansBold" size="7"> </font><div class="header_ver2_left_name_layer_toolset"><ul class="toolset clearfix"><li style="margin-right: 0px; float: right;"><font face="Mihan-IransansBold" size="7">وب جدید زدم حتما بکلیک</font><a title="" style='background: url("http://static.mihanblog.com//public/images/icon/gen.gif") no-repeat 98% -27px;' onclick=" ; return getContent(this, {target: 'main', confirm: 'با این عمل شما وارد پنل مدیریت شهر جشن خواهید شد و کلیه فعالیت های شما ( ارسال ها ، ... ) در این بلاگ ثبت خواهد شد.'},false); " href="http://mihanblog.com/web/index/switch/webid/1948307/atrty/1485941961/avrvy/1597036//key/2433b581c9f9cfd42f0f3f7d71a73f10" target="_self"></a></li></ul></div> text/html 2017-01-30T16:02:00+01:00 namayeshgahsd.mihanblog.com ترا♥ نه پست اصلی http://namayeshgahsd.mihanblog.com/post/1 <p align="center"> <font face="Mihan-IransansBold" size="7">سلام شما میتونید در اینجا هنر خودتون رو به نمایش بگذارید</font></p><p align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="7">برای مثال شما نقاشی بسیار زیبایی <font face="Mihan-IransansBold">کشیدید و میخواهید اون رو همه ببینند شما میایید اینجا اگه نویسنده هستید که پست میذارید اگه نیستید عکسش رو اپلود میکند&nbsp; به ما میدید و ما اون رو اینجا با اسم خودتون&nbsp; به نمایش میذاریم</font></font></p><p align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="7">اینجا همه چیز میتونه هنرتون رو نشون بده&nbsp; نقاشی خیاطی موسیقی .....</font></p><p align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="7">اگه سوال داشتید هم بپرسید</font></p><p align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="7">راستی نویسنده میپذیرم </font></p><p align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="7">ولی شرایط رو باید داشته باشه</font></p><p align="center">&nbsp;</p>